Computer Science Rekenaarwetenskap

Postgraduate Modules

Programme

18139-797 Honneurs in Rekenaarwetenskap (RW797) (1ste en 2de Semester) (Honneurs)

Rekenaarwetenskap-stroom. Hierdie stroom bestaan uit 6 modules van 16 krediete elk, sowel as ʼn verpligte programmeringsprojek van 32 krediete. Hoogstens twee modules kan by verwante departemente gevolg word met Rekenaarwetenskap se toestemming. Nie alle modules word noodwendig elke jaar aangebied nie. Datawetenskap-stroom. Hierdie stroom bestaan uit 5-8 verpligte modules wat ʼn verpligte programmeringsprojek insluit. Die oorblywende modules om die vereiste krediettotaal te bereik, is modules in Rekenaarwetenskap of uitgesoekte modules in Wiskundige Statistiek. Nie alle modules word noodwendig elke jaar aangebied nie.

18139-878 Meesters in Rekenaarwetenskap (RW878) (MSc)

Selfstandige navorsingswerk oor ʼn goedgekeurde onderwerp soos deur die betrokke studieleier(s) bepaal en wat tot ʼn tesis lei, word van jou vereis.

18139-978 PhD in Rekenaarwetenskap (RW978) (PhD)

ʼn Proefskrif word vereis wat die resultate van jou selfstandige navorsing bevat.

Jaarmodules

63444-771 Honneursprojek in Rekenaarwetenskap (RW771) (1ste en 2de Semester) (Honneurs)

'n Groot sagteware ontwikkeling- of navorsingsprobleem waaraan die student onafhanklik werk, onder leiding van 'n personeellid

Eerste Semester Modules

64947-712 Gevorderde Algoritmes (RW712) (1ste Semester) (Honneurs)

Die module sluit aan by Rekenaarwetenskap 214 en behandel gevorderde onderwerpe in die ontwerp en analise van algoritmes en datastrukture. ʼn Keuse uit die volgende onderwerpe word gedek: algoritme-ontwerpstegnieke, lineêre programmering, benaderingsalgoritmes, willekeurige algoritmes, probabilistiese algoritmes, parallelle algoritmes, getalteoretiese algoritmes, kriptoanalise, berekeningsmeetkunde, berekeningsbiologie, netwerkalgoritmes, en kompleksiteitsteorie.

64955-713 Teoretiese Rekenaarwetenskap (RW713) (1ste Semester) (Honneurs)

Die module sluit aan by Rekenaarwetenskap 324 en behandel tydkompleksiteit en geheuekompleksiteit, NP-volledigheid, probabilistiese algoritmes, interaktiewe bewyse, en zerokennis bewyse. Dit sluit af met ʼn blik op kwantumrekenaars en kwantumalgoritmes.

64971-716 Gevorderde Onderwerpe in RW - Gevorderde Outomata (RW716) (1ste Semester) (Honneurs)

Uitgesoekte onderwerpe van aktuele belang wat deur dosente of besoekende navorsers aangebied word.

14195-742 Masjienleer A (RW742) (1ste Semester) (Honneurs)

Prominente masjienleerkonsepte en -take. Uitgekose kenmerkonttrekking- of dimensieverminderingstegnieke. Inleiding tot probabilistiese modellering en verskuilde veranderlike modelle. Fundamentele benaderings tot parameterberaming.

64963-714 Gelyklopende Programmering 1 (RW714) (1ste Semester) (Honneurs)

Tensy jy Rekenaarwetenskap 314 of ʼn ekwivalent voltooi het, is die onderstaande Rekenaarwetenskap-module ook verpligtend. Die module behandel ʼn oorsig van die veld van gelyklopendheid, die teoretiese eginsels van gelyklopende stelsels, die ontwerp, implementasie, en verifikasie van gelyklopende stelsels, en praktiese aspekte van verspreide en parallelle programmering. Die klem val op enkele uitgesoekte onderwerpe van belang.

Tweede Semester Modules

63452-711 Outomaatteorie & Toepassings (RW711) (2de Semester) (Honneurs)

’n Inleiding tot die teorie van outomate en berekenbaarheid.

65005-743 Simulasie van Netwerke (RW743) (2de Semester) (Honneurs)

Die kursus behandel modelle wat gebruik word om die werksverrigting van kommunikasie netwerke te evalueer.

65013-744 Gelyklopende Programmering 2 - Sagteware Toetsing en Analise (RW744) (2de Semester) (Honneurs)

’n Inleiding tot verskeie tegnieke vir die bestuur van sagteware kwaliteit

14066-791 Algoritmes in ruimtewetenskap (RW791) (2de Semester) (Honneurs)

Algoritmes en tegnieke in Ruimtewetenskap, met toepassings.

14232-791 Kunsmatige Intelligensie (RW791) (2de Semester) (Honneurs)

13944-795 (RW795) (2de Semester) (Honneurs)

Die module gee ’n inleiding tot die funksionele programmerings-paradigma

14065-796 Sagteware Verifikiasie en Analise - Kwesbaarheidsontdekking en Uitbuiting (RW796) (2de Semester) (Honneurs)

Die module verskaf 'n inleiding tot die ontdekking en uitbuiting van kwesbaarhede in sagteware stelsels. Ons leer hoe om kwesbaarhede te ontbloot en hul uitbuitbaarheid te demonstreer en fokus daarna op metodes om dele van die ontekkingsproses te outomatiseer, deur middel van statiese en dinamiese programanalise.

11788-741 Masjienleer (RW741) (2de Semester) (Honneurs)

Hierdie module is ʼn inleiding tot uitgesoekte onderwerpe in masjienleer.